Μεταγραφές

career2

Με βάση το ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων), τα περισσότερα ιατρικά πανεπιστήμια δέχονται μεταγραφές των φοιτητών. Το σύστημα ECTS λοιπόν επιτρέπει στους φοιτητές ιατρικών σχολών να μετακινηθούν  από τη μία σχολή (ιατρική, οδοντιατρική – οδοντιατρική, φαρμακευτική) στην άλλη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτούν οι φοιτητές να διανύσουν τουλάχιστον 2 χρόνια σποδών πριν την απονομή του πτυχίου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μεταγραφές για φοιτητές ιατρικής, οδοντιατρικής και φαρμακευτικής στην Βουλγαρία και Ρουμανία.