Εγγραφή στον Αγ. Κλιμέντιο

05/31/2015 0 Comments

Το Πανεπιστήμιο Σόφιας Κλιμεντ Οχριδσκι θα αρχίσει να απόδεχεται αιτήσεις από τον Ιούλιο μήνα. Τα δίδακτρα είναι 7700 ευρώ. Οι θέσεις που προσφέρει το πανεπιστήμιο είναι 50 και γ αυτό τον λόγο οργανώνει εισαγωγικές εξετάσεις σε Βιολογία και Χημεία.