Γιατί Ουκρανία;

03/16/2021 0 Comments

Διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά επιτεύγματα, αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση. Η απόκτηση εκπαίδευσης στην Ουκρανία είναι κύρους και κερδοφόρα. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το κόστος εκπαίδευσης στην Ουκρανία είναι πολύ χαμηλότερο. Σύμφωνα με το Expat Insider 2016, η Ουκρανία έχει γίνει η πιο προσιτή χώρα όσον αφορά το κόστος διαβίωσης και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη όσον αφορά την προσωπική οικονομική ικανοποίηση. Οι ξένοι πολίτες, καθώς και οι αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ουκρανία, έχουν τα ίδια δικαιώματα, ελευθερίες και ευθύνες με τους πολίτες της Ουκρανίας.