Έγγραφα

03/07/2021 0 Comments

Οι περισσότερες αιτήσεις πανεπιστημίου υποστηρίζονται από ένα σύνολο εγγράφων αποδεκτών από το γραφείο εισαγωγής. Το καθήκον μας είναι να συμβουλεύουμε τους υποψήφιους μαθητές να συλλέγουν, να προετοιμάζουν και να νομιμοποιούν τα έγγραφά τους σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, το σύνολο των εγγράφων αξιολογείται από την εξειδικευμένη ομάδα μας και μόλις εγκριθούν υποβάλλονται σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που επιλέγεται από τον υποψήφιο. Ωστόσο, εάν ένας υποψήφιος αποφασίσει να υποβάλει αίτηση σε περισσότερα από ένα πανεπιστήμια, τότε πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά αντίγραφα σε κάθε ένα από τα ιδρύματα.

Τα πιο συνηθισμένα έγγραφα που απαιτούνται από τα πανεπιστήμια περιλαμβάνουν δίπλωμα λυκείου, αναλυτική βαθμολογία λυκείου, έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας, πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό πρόσβασης στο πανεπιστημίου καθώς και φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. Όλα τα έγγραφα εκτός από τις φωτογραφίες καιτην ταυτότητα πρέπει να νομιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. Ο πιο κοινός τύπος νομιμοποίησης βασίζεται στη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα της Χάγης). Χώρες που ανήκουν στη σύμβαση της Χάγης νομιμοποιούν τα έγγραφά τους με την σφραγίδα της Χάγης. Ωστόσο, βοηθάμε τους μαθητές να ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία προκειμένου να νομιμοποιήσουν σωστά τα έγγραφά τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *