Κτηνιατρική

Στην Βουλγαρία υπάρχουν δύο πανεπιστήμια που εκπαιδεύουν κτηνιάτρους. Το πανεπιστήμιο στην Στάρα Ζαγόρα και το Πανεπιστήμιο Δασοπονίας στην Σόφια. Και τα δύο πτυχία είναι αναγνωρισμένα από το Βουλγάρικο κράτος και κατά συνέπια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Οι περισσότεροι έλληνες και ξένοι φοιτητές προτιμούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Δασοπονίας στην Σόφια διότι το πτυχίο διδάσκεται και στα Αγγλικά.

Δίδακτρα (€)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
Πανεπιστήμιο Στάρα Ζαγόρα* 4000 3000
Πανεπιστήμιο Δασοπονίας στην Σόφια 4500 3000

* Καταλυτική ημερομηνία  κατάθεσης αιτήσεων 8/8/2015

Διάρκεια σπουδών 5.5 χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ESLS