Φαρμακευτική

pharmacistΤο ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας είναι το μόνο που προσφέρει τη δυνατότητα στους ξένους φοιτητές να εκπαιδευτούν στην αγγλική γλώσσα. Τα άλλα δύο (Βάρνα και Φιλιππούπολη) προσφέρουν τη εκπαίδευσή τους στα βουλγάρικα. Επίσης οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την δυνατότητα στο τέταρτο έτος να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους για έξη μήνες στο τόπο μόνιμης κατοικίας.

Δίδακτρα (€)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΟ
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας 8000,00 7000,00
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Βάρνας 7000,00
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης 7000,00

 

  • Διάρκεια σπουδών 5 χρόνια

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ESLS