Οδοντιατρική

Υπάρχουν τρία πανεπιστήμια που προσφέρουν εκπαίδευση σε οδοντιάτρους. Το ένα από αυτά βρίσκονται στην Σόφια, και τα άλλα δύο στην Βάρνα και Φιλιππούπολη. Η εκπαίδευση γίνεται στην Αγγλική και Βουλγάρικη γλώσσα. Όλα τα πανεπιστήμια είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα.

Δίδακτρα (€)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΟ
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας 8000,00 7000,00
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Βάρνας 8000,00 7000,00
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης 8000,00 7000,00

Η ESLS προτείνει την Σόφια για κατοίκους της Νοτίου Ελλάδος και Σόφια ή Φιλιππούπολη για κατοίκους της Βορείου Ελλάδος για λόγους προσβασιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ESLS