Άλλες ειδικότητες

Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας προσφέρουν προγράμματα σε όλες τις ειδικότητες στα Βουλγάρικα ή στα Αγγλικά.

Πάρα πολλοί έλληνες και ξένοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους σε ειδικότητες όπως η ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, πολιτικών μηχανικών κτλ.

Άλλες ειδικότητες και σπουδές στην αγγλική και Βουλγάρικη γλώσσα.

  • Sofia University St Kliment Ohridski) / Σπουδές: Προσχολική Εκπαίδευση – Δημοτική Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή) – Ψυχολογία – Λογοθεραπεία – Πληροφορική – Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
  • Plovdiv University “Paisiy Hilendarski” / Σπουδές: Προσχολική Εκπαίδευση – Δημοτική Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή – Ψυχολογία
  • South-west University “Neofit Rilski”- Blagoevgrand / Σπουδές: Προσχολική Εκπαίδευση – Δημοτική Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή – Ψυχολογία
  • University of National and World Economy- Sofia / Σπουδές: Οικονομικά
  • National Sports Academy ”Vasil Levski”- Sofia / Σπουδές: Φυσικοθεραπεία
  • Technical University of Sofia / Σπουδές: Πληροφορική
  • Αρχιτεκτονική Σχολή Σόφιας / Σπουδές: Αρχιτεκτονική (Βουλγάρικα), Πολιτικός Μηχανικός (Αγγλικά), Μηχανολόγος Μηχανικός (Βουλγάρικα)

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες σπουδές μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.