Σημαντικές ημερομηνίες

Βουλγαρία

Πανεπιστήμιο Αρχή εγγραφών Εξετάσεις
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας 17/08/2021 11/09/2016
Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική) 01/07/2021 09/09/2016
Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης 01/07/2021 22.04.2021

19.05.2021

24.062021

15.07.2021

31.08.2021

08.09.2021

Κτηνιατρική Σόφιας 01/07/2021 31/08/2016
Στάρα Ζαγόρα 01/05/2016 12-13.06.2021

24-25.07.2021

28-29.08.2021

Ρουμανία

Αποδοχή αιτήσεων μέχρι τα μέσα Αυγούστου

ΗΒ

Αίτησης μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.