Η καριέρα σας

career2Όπως είναι κοινά αποδεκτό, το επάγγελμα που επιλέγουμε ή που αναγκαζόμαστε να ασκήσουμε, είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει το μέλλον μας και η επιλογή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό σκέλος. Φυσικά και τα χρήματα είναι σημαντικά, υπάρχουν όμως άτομα που ενώ κερδίζουν αρκετά για να ζήσουν, είναι δυστυχισμένα με τη δουλειά τους.

Από την άλλη και υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα, η επιλογή του σωστού επαγγέλματος μπορεί να παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο απ’ όλους για την μελλοντική επιτυχία του καθενός. Διαπιστώνοντας αυτή ακριβώς την ανάγκη, το τεστ ESLS (ΕΠΑΤΕΣΤ) έρχεται να προτείνει μια νέα προσέγγιση στον τομέα της Συμβουλευτικής στη χώρα μας, αξιοποιώντας και ανασχεδιάζοντας τα επιτεύγματα της επιστήμης της τελευταίας τριακονταετίας. Εάν επιθυμείται να μάθετε περισσότερα για τον τύπο της προσωπικότητα σας ακολουθήστε τον σύνδεσμο [button label=”ΕΠΑΤΕΣΤ” link=”http://survey.esls.co.uk/index.php/523467?lang=el”].