Η εταιρία μας

my_photo_eslsH ESLS έχει ιδρυθεί το 1994 από δύο πτυχιούχους του εξωτερικού με σπουδές στην Ελλάδα, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητες της μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών με συνεργασίες και συνεργίες. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι δραστηριότητες έχουν επεκταθεί και στο κομμάτι των τουριστικών υπηρεσιών έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες μετακίνησης των πελατών μας ανά τον κόσμο.

Η αποστολή μας είναι να ηγηθούμε στην παροχή ακαδημαϊκών συμβουλών και υπηρεσιών σε υποψήφιους μαθητές και φοιτητές που επιθυμούν  να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Έχουμε υιοθετήσει  μια μεθοδολογία που αποσκοπεί στην  ελαχιστοποιήσει των εξόδων και από την άλλη μεριά στην αυξήσει του οφέλους της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταστεί πάρα πολύ ανταγωνιστικοί προσφέροντας τις υπηρεσίες μας κατά την διάρκεια σπουδών των φοιτών μας και όχι μόνο χωρίς καμιά επιπλέον χρηματική επιβάρυνση.

Το όραμά μας είναι η συνεχή υποστήριξη των πελατών μας για να επιτύχουν  μακροπρόθεσμα τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους τους.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στα περισσότερα κράτη της ΕΕ και προσπαθεί να έχει μια φυσική παρουσία σε όλα τα μέρη όπου υπάρχουν Έλληνες φοιτητές.

Από το 1994 περισσότεροι από 10,000 φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες μας.